Romantická pohádka o zrádné síle moci a nepřemožitelné síle lásky.
Režie: Svatava Simonová. Scénář: Jana Pacnerová. Hrají: Petr Svačina, Barbora Munzarová, Jiřina Jirásková, Vladimír Dlouhý a další.

Na královském lovu se za podivných okolností zraní malý princ a jeho otec, král, se zřítí z vysoké skály a zahyne. Mladičká princezna Klára (B. Munzarová) se vyptává knížete Viléma (J. Kanyza), co se vlastně při lovu událo. A když odmítne Vilémovu nabídku, že se prozatím on, namísto prince a princezny, ujme trůnu, je i se svým zraněným bratrem uvržena do temné věže. Zde se však objeví zvláštní duchové – odvážná Alžběta (J. Jirásková), která prince léčí a pomáhá mu navrátit paměť, a pohledný Konrád (V. Dlouhý), do nějž se princezna tajně zamiluje...

Napište nám