Záznam koncertu z pražského kostela Šimona a Judy.
Účinkují: I. Jungová (soprán), U. Grunewaldová (alt), R. Eschrig (tenor), O. Lemme (bas), Poznaňský chlapecký sbor, sbormistr W. A. Krolopp, Hessenský komorní orchestr, dirigent S. Heinricht. Režie M. Macků.

"Vánoční Oratorium" Johana Sebatiana Bacha patří k vrcholům světové hudební literatury. Líčí vánoční příběh ve zvukově něžném, ale i dramatickém sborovém zpěvu, líbezných áriích, recitativech a chorálech. Slavnostní lesk dodává dílu instrumentace s vysokými trompetami a tympány, dřevěnými dechovými nástroji a smyčci. Pro dnešního posluchače je skladba zajímavá i tím, že je interpretována chlapeckým sborem, jak bylo ostatně obvyklé za dob Bachových.

Poznaňský chlapecký sbor patří ke světově proslulým a je stálým hostem mezinárodních hudebních festivalů. Svým vynikajícím výkonem oslnil posluchače i v roce 1995 při provotřídním provedení "Vánočního Oratoria" v novém překrásném prostředí kostela Šimona a Judy, kdy sbor oslavil 50. výročí svého vzniku.

České publikum má v živé paměti pražská vystoupení dirigenta Siegfrieda Heinricha, např. se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu v chrámu sv. Víta, ve Smetanově síni, v Paláci kultury, právě tak jakou Českou televizí natočené živé nahrávky světových oper, inscenovaných na hudebním festivalu v Bad Hersfeldu.

Již úvodní zvuky tympánů a trompet Bachova "Vánočního Oratoria" ohromí a okouzlí svojí triumfující radostí. Orchestr, který podává znamenitý profesionální výkon, řídí Siegfried Heinrich. Čistá intonace a dokonalá artikulace Poznaňského chlapeckého sboru včetně vynikajících pěveckých výkonů předních operních sólistů německých scén poskytnou jistě divákům a posluchačům ve slanostní chvíli Svatvečera nevšední zážitek.

Milan Macků

Napište nám