Scény ze života hudebního skladatele Zdeňka Fibicha za doprovodu ukázek z jeho díla v poetickém hraném dokumentu s průvodkyní Janou Hlaváčovou, která zanedlouho oslaví 85. narozeniny.
Režie a scénář: Petr Kaňka. Hrají: Jana Hlaváčová, Iveta Rálková, Gabriela Filippi, Petr Oslzlý a další.

Hraný dokument nemohl ze zdravotních důvodů realizovat režisér Jaromil Jireš, který navrhl jako tvůrce Petra Kaňku, ve výsledném tvaru je ale inspirace Jirešovými postupy znát. Vznikl netypický projekt, který má zajímavý tvar a výjimečný princip vyprávění. Příběh českého umělce je vtělen do jediného dne jeho spolupracovnice a milenky Anežky Schulzové (Iveta Rálková). Mezi ranním probuzením a večerním usínáním nechá ve svých vzpomínkách ožít fragmenty zážitků ze života milovaného muže. Je to drama citů, jež ji vtahuje do svých osidel. Fibich pro její lásku opustil bezpečný přístav rodiny, aby se dal inspirovat vášní a erotikou. Tento jednoznačně lidsky vypjatý půdorys protíná Anežčina sokyně a Fibichova žena Betty. Ztělesnila ji Jana Hlaváčová, která však vystupuje ze své role a stává se i vypravěčkou, kronikářkou a průvodkyní po složitých zákrutech Fibichovy životní cesty. Jana Hlaváčová se také objeví v ukázkách z Fibichova nejznámějšího díla – trilogie melodramů – jako Hippodamie, jež se projektem prolne jako osudová postava. Vznikla v uměleckém díle, ale svojí tragikou jako by zasáhla i život svého tvůrce...

Napište nám