Záznam koncertu ze zámeckého amfiteátru se světově renomovaným velkým dechovým orchestrem Hudbou Hradní stráže a Policie České republiky. Dirigují plk. M. Hanzal, pplk. L. Krmáček a pplk. R. Rydval. Ze skladeb J. P. Sousy, B. Smetany, A. Dvořáka, G. Verdiho, J. Vejvody, J. Fučíka a dalších.
Kamera J. Lebeda. Režie V. Seidl

Kamera J. Lebeda. Režie V. Seidl

Napište nám