Záznam části koncertu populární americké spirituálové skupiny The Thompson Singers z roku 1993.
Připravili Z. Tyc a P. Čepický.

Připravili Z. Tyc a P. Čepický.

Napište nám