Hudebně poetické pásmo inspirované historií divadla v Shakespearově rodném městě Stratfordu. Záznam z baziliky sv. Jiří na Pražském hradě.
Účinkují: English Serenata, umělecký vedoucí G. Byam – Grounds, J. Nettles – recitace, Y. Howard, J. MacDougal – zpěv. Kamera J. Lebeda. Režie S. Vaněk.

Tvorba světově proslulého anglického dramatika, významného renesančního básníka Wiliama Shakespeara tvoří neustále páteř dramaturgie divadelních scén i televize. Představuje vrchol vývoje renesančního alžbětinského divadla. Krása, kvalita i dramatičnost a v podstatě stálá aktuálnost jeho děl vůbec není v protikladu s množstvím titulů, které za svůj život, včetně díla básnického, napsal. Narodil se 23. 4. 1564 ve Stratfordu nad Avonou a umírá rovněž 23. 4. roku 1616.

Vykreslit prostředí města Stratford-upon-Avon v jeho historii i současnosti speciálně z hlediska života a díla geniálního anglického barda si dal za úkol soubor English Serenata. Česká televize v nádherném prostředí svatojiřského kostela pořídila záznam jejich melodramatického pořadu, vycházejícího z hudby inspirované Shakespearovou tvorbou. Ta pak spojuje průvodní slovo herce Johna Netlese, ve kterém vypráví historii Stratfordu jakožto jednoho z center anglického divadelního života a zvláště pak o vztahu britských diváků, umělců i kritiků k akcím, kterými v dávnější i méně dávné historii chtěli stratforďané uctít památku nesmrtelného rodákal. Pěvecké výkony Yvonne Howardové a Jamieho Mc Dougala za doprovodu orchestru sólistů v čele s Gabrielle Byam-Groundsovou tvoří rámec zajímavého, úsměvného, milého a především umělecky hodnotného programu.

Napište nám