Ukryto v depozitáři

Jak lidé sledovali běh času v minulých dobách?