Křižovatky současné české literatury

Česká oficiální, exilová a samizdatová literatura těsně před listopadem 1989.
Režie M. Petřík.