Mistrovská díla světových galerií

Petr Brandl – „Uzdravení slepého Tobiáše“.