Přírodopis jednoho města

O pražské přírodě (1993). Režie J. Hošek