Přírodopis jednoho města

O pražské přírodě.
Režie J. Hošek