Habsburská monarchie a české země

Panovnický rod Habsburků měl velké ambice v celé Evropě, po tři staletí vládl také trůnu českých zemí.