Umění z různých stran

Příběh vzniku oratoria Miloše Boka a reportážní záznam jeho koncertu pod širým nebem.
Připravili B. Janečková, V. Damborský, Z. Novák a A. Sobotka