Unikátní publicistický pořad o nefunkčnosti sociálního systému v socialistickém Československu.
Inzerát

Publicistická tvorba nebyla v první polovině 60. let na obrazovce vítaným žánrem, jelikož vládla všeobecná opatrnost v bezprostředním zobrazování negativních jevů socialistického zřízení. S nastupujícím uvolněním se objevila celá řada kritických pořadů a cyklů, které silně napomáhaly rozvoji demokratičtějšího systému a hodlaly se vypořádat s chybami a křivdami minulosti. Mezi nejvýraznější osobnosti publicistického žánru bezesporu patřil Jindřich Fairaizl, jenž s nespornou odvahou a nasazením prosazoval na obrazovce svěží metody investigativní žurnalistiky a konfrontoval přímými etickými apely televizní publikum. Z morálních vztahů mezi lidmi se totiž podle jeho názoru odvozoval neutěšený stav celé společnosti. Ne náhodou byl právě on po sovětské okupaci jedním z těch, kteří museli spolupráci s televizí nedobrovolně přerušit. Úspěchy i neúspěchy své práce hluboce prožíval a ze zdánlivé marnosti svého úsilí patrně vyvodil i svůj odchod z tohoto světa nedlouho po listopadovém znovunabytí svobody.

Původně třídílný dokument Inzerát z roku 1968, který se později zpracoval do dílu jediného, zrcadlí nemilosrdně vztah rodičů k bezbranným dětem. Klade si palčivou otázku, jak je možné, že se v dovršeném socialismu rodiče zbavují péče o své děti, že přibývají případy vražd novorozenců a najdou se i jedinci, kteří neváhají své dítě vyměnit za tuzexový automobil. Právě ti odpověděli na mystifikační inzerát, který filmový štáb nechal otisknout v novinách. Uvidíte autorskou verzi tohoto provokativního počinu s jedinou výjimkou. Dovolili jsme si zaretušovat tváře jednotlivých aktérů. Ti sice se svým zveřejněním souhlasili, ale uplynulo půl století, a my předpokládáme, že dnes jako staří lidé mohli změnit názor. Nejde – a Fairaizlovi nikdy nešlo – o skandalizaci jednotlivce, ale o společenskou analýzu. A v té je Inzerát, jenž byl oceněn prestižní mezinárodní cenou Prix Italia, živý dodnes. I po mnoha letech vyvolává ztvárněný sociologický experiment silný emocionální zážitek, který nabízí nečekaný kontrast k zažité představě o nadějeplných a uvolněných šedesátých letech.

Napište nám