Dírou v kytaře

Občasník Vladimíra Merty – sdružení Nedomysleno, shakespearovské písničky studentů KLAMU a jiné. (1993)
Připravili V. Merta a J. Hruša