Dírou v kytaře

Občasník Vladimíra Merty – sdružení Nedomysleno, shakespearovské písničky studentů KLAMU a jiné. (1993) Připravili V. Merta a J. Hruša