Mají jméno ve světě

O sbormistrovi, který s Pražským filharmonickým sborem dobyl svět.
Kamera I. Rybák. Režie M. Macků. Vysíláno k nedožitému 100. výročí narození.