Malý noční koncert

(1984).
Účinkují: Symfonický orchestr a sbor Čs. rozhlasu v Praze. Dirigent F. Vajnar. Kamera I. Bojanovský. Režie J. Bonaventura