HAZ - ART

Stavby, obrazy a jiný majetek byly v restitucích majitelům vráceny, ale s nimi i problém: jak dát všechno do pořádku?
Připravili B. Janečková a J. Boněk.