...danajský dar?

Stavby, obrazy a jiný majetek byly v restitucích majitelům vráceny, ale s nimi i problém: jak dát všechno do pořádku? (1993). Připravili B. Janečková a J. Boněk

Napište nám