Toulky po Čechách a Moravě

Slavný rod Pernštejnů zanechal své stopy v Pardubicích, v Novém Městě nad Metují, v Litomyšli a na mnoha dalších místech. V pořadu ožijí interiéry domů a kostelů, arkády zámků, náměstí i parky a háje (1991). Připravili F. Krenz a V. Blažek

Litujeme, ale pořad není v iVysílání dostupný
Video není k dispozici

Vydejme se po stopách slavného rodu Pernštejnů. Jednoho z nejmocnějších rodů v českých zemích, jehož myšlenky a činy vždycky předbíhaly dobu. Musíme začít ve východních Čechách. U Kunětické hory. Hrad na Kunětické hoře byl postaven v první třetině 14. století. Roku 1436 zastavil Kunětickou horu král Zikmund Diviši Bořkovi z Miletínka. Pak přišel čas nejslavnějšího Pernštejna Viléma. A Kunětická hora se začala proměňovat ve velkolepou pozdně gotickou pevnost a o svůj vzhled nyní právě znovu usiluje. Byly to turecké dobyvačné touhy, které nutily Pernštejny ke stavbě velkých opevnění. Hliněné bastiony měly být první obranou. Hlavní představitel Pernštejnů, Vilém, patřil k velkým postavám na přelomu 15. a 16. století. Byl nejvyšším maršálkem a nejvyšším hofmistrem království českého. Byl asi také nejbohatším velmožem tehdejší doby v Čechách. Měl třikrát více majetku než rod Rožmberků a na menším území.

Stopáž29 minut
Rok výroby 1991
 ST 4:3