Byla sobota 15. února 1969 a diváci Československé televize, vysílající tehdy jen na jednom programu, mohli ve 20:15 sledovat úvodní desetiminutovou lekci relace Tajemství řeči, kterou připravil Karel Pech, tehdy novopečený zaměstnanec ČST. Seriál, který měl mít dvacet epizod (nakonec se ale odvysílalo jen 16) se stal jedním z pořadů jara 1969, které si diváci pamatovali ještě po letech. Není divu, měl totiž nápad, neotřelou formu a především výborného průvodce. A navíc – v době, kdy to bylo potřebné, se zabýval českým jazykem a povzbuzoval národní hrdost pošramocenou příjezdem okupačních tanků v srpnu 1968.

Spoluautorka cyklu, Miloslava Knappová z Ústavu pro jazyk český ČSAV v časopise Naše řeč (ročník 52 (1969), číslo 5, s. 300–302) popsala obsah některých epizod cyklu a uvedla i jejich autory: „V seriálu se objevily relace zabývající se bohatstvím pojmenovávacích možností a výrazových prostředků jazyka: Od tura k Turkovi – S. Utěšený, Věrný druh (pes – různé významy tohoto slova i četných spojení, ve kterých se objevuje) – M. Churavý, Vybledlé metafory (podstata a funkce metafory) – B. Poštolková, dále lekce zaměřené etymologicky (O původu jména Brno, Jak vzniklo slovo bambula – J. Chloupek) a dialektologicky (V čem bydlí špaček – M. Racková). Několik relací (Také zdrobňujete? Křestní jméno, prosím, Umíme se vyjadřovat? – M. Knappová) bylo věnováno námětům z oblasti jazykové kultury a výchovy. Patřila k nim i úvodní lekce o nefunkčním tvoření pojmenování na -ex (Fr. Daneš), pořad poukazující na různé řečnické vady a nedostatky (Malý Démosthenes – A. Tejnor) a rovněž i pořad nazvaný Pošta Tajemství řeči, v němž se odpovídalo na dopisy a dotazy televizních diváků. Další lekce byly věnovány češtině v armádě (autorem byl K. Richter z ministerstva národní obrany), významu kvantitativní lingvistiky (Jazyk v číslech – M. Těšitelová), stále aktuálnímu problému užívání přejatých slov v češtině (Pryč s cizími slovy? – M. Knappová) a konečně odstraňování některých výslovnostních vad (pořad byl připraven ve spolupráci s Logopedickým ústavem).“

Karel Pech
scenárista, režisér a moderátor

Karel Pech

* 18. 5. 1917

† 14. 2. 2006