V zajetí Terpsichory

Medailon sólisty baletu Národního divadla v Praze (1985). Režie P. Kočí