V zajetí Terpsichory

Medailon sólisty baletu Národního divadla v Praze.
Režie P. Kočí