Hosty Antonína Přidala jsou Václav a Dagmar Havlovi.

V pořadech Antonína Přidala vystoupil Václav Havel už vícekrát. V tomto případě ale nejde o rozhovor mezi čtyřma očima, protože kromě tehdejšího prezidenta republiky se jej zúčastní také jeho choť Dagmar. Na rozhraní srpna a září 1997 společně navštívili Brno, město, ve kterém se paní Dagmar narodila a vystudovala konzervatoř i Janáčkovu akademii múzických umění. Ačkoliv pana prezidenta spojuje s Brnem nejedna divadelnická zkušenost, nepůjde v tomto rozhovoru jen o vzpomínky. Na sklonku poklidného léta dojde i na další úvahy.

Režie: Lubomír Wachtl

Napište nám