Dokument z česko-slovenského setkání Luhačovice Vlada Čecha (1996). Režie J. Matějka

Krátký dokument, který uvádíme v repríze, vznikl v roce 1996. Natočen byl v Luhačovicích během jediného dne na setkání Čechů a Slováků, jehož iniciátorem bylo sdružení Česko-slovenské MOSTY, vydávající i stejnojmenný list. Toto setkání se tehdy konalo pod velmi silným dojmem z rozpadu Československa, ale také velmi intenzivně reflektovalo tehdejší společensko – politickou situaci na Slovensku, kde byla v té době u moci Mečiarova vláda. Atmosféru akce, názory, úvahy i pocity některých účastníků setkání přibližuje právě tento dokument.

Napište nám