Portrét exilového skladatele, který patří k nejvýznamnějším postavám české hudby druhé poloviny 20. století (1995). Režie R. Chudoba

Dokument Rudolfa Chudoby o skladateli, který byl žákem Bohuslava Martinů, mluvil nejraději latinsky, patřil k rebelům české hudební scény 50. a 60. let 20. století a po roce 1968 se domů už nevrátil. Zanechal po sobě řadu skladeb, které dnes zažívají renesanci a které prozrazují už názvy zálibu v latinské kultuře – opera Dulcitius, komorní skladby Concentus biiugis, Sonata da chiesa a řada dalších. Jeho odkaz je živý i díky interpretačnímu umění jeho dcer – flétnistky Clary Novákové a klavíristky Dory Novákové, které rovněž vystupují v dokumentu.

Jan Novák se narodil 8. 4. 1921 v Nové Říši a zemřel 17. 11. 1984 v Německu.

Napište nám