O písničkách a tancování

Encyklopedie lidového tance z Čech, Moravy a Slezska.
Režie R. Chudoba.