Pořad věnovaný architektovi Bohuslavu Fuchsovi, představiteli českého funkcionalismu (1995). Režie J. Bařinka

24. března 1895 se v obci Všechovice pod Hostýnem narodil Bohuslav Fuchs. Po studiích na Akademii výtvarných umění v Praze u J. Kotěry a následném dvouletém působení v jeho atelieru se v roce 1922 natrvalo usazuje v Brně. Působí zde jako architekt, urbanista, pedagog, výtvarník. Stává se vůdčím představitelem českého funkcionalismu – tzv. brněnské architektonické školy. Přes sto realizovaných staveb vytvořil s mimořádným smyslem pro soulad funkcionalistické novostavby s prostředím. K dílům, které respektoval i proslulý Le Corbusier, patří mj. Zemanova kavárna, hotel Avion, Masarykův studentský domov, Dětský domov Dagmar, Městské lázně v Zábrdovicích, budova dnešní Komerční banky. Jeho stavby dodnes lákají studenty a milovníky architektury z celého světa. Pořad, který byl připraven ke 100.výročí Fuchsova narození, čerpá z archivních snímků brněnského televizního studia. Osobité vzpomínky Bohuslava Fuchse jsou, s odstupem let, doplněny fundovaným komentářem historika umění Iloše Crhonka. Bohuslav Fuchs zemřel 18. září 1972 v Brně.

Napište nám