Křesťanské umění na Moravě

O vzácných památkách z různých etap kulturně-historického vývoje.
Režie A. Lowák.