Křesťanské umění na Moravě

O vzácných památkách z různých etap kulturně historického vývoje (1994). Připravili B. Samek a A. Lowák