Muzikanti, hrejte

Hudební medailon.
Zpívají E. Gazáková a V. Kovářík. Připravili J. Jurášek a M. Peloušek.