Portrét výtvarníka Svatopluka Krále, který se letos dožívá významného životního jubilea.
Scénář a režie P. Jandourek

V roce 1993 vznikl v brněnském televizním studiu magazín o vývoji designu. Jeden z dílů – Autorský design – je věnován významnému výtvarníkovi Svatoplukovi Královi. Je znám především jako autor kinetických, zvukových a herně-rehabilitačních hraček pro různě postižené děti. Jen znalci ale ví, že začínal s designem obráběcích strojů; s výtvarným řešením objektu s přihlédnutím k jeho ergonomii a technologii. Portét připomíná umělce v den jeho životního jubilea (narozen: 6. 5. 1926).

Scénář a režie P. Jandourek

Napište nám