Litujeme, ale pořad není v iVysílání dostupný
Video není k dispozici

Údery se spodní rotací

Klikněte pro větší obrázek Dnes budeme pokračovat v nácviku speciálních úderů. Konkrétně úderů se spodní rotací. Údery se spodní rotací patří do výzbroje každého hráče. Protože let míče je po nich pomalejší, můžeme jimi ovlivňovat rytmus hry. Nejčastější použití spodní rotace vidíme u bekhendu a u voleje forhendem i bekhendem. Při úderech se spodní rotací zůstává míč na strunách rakety déle a to umožňuje jeho lepší kontrolu. Při úderech se spodní rotací míč klouže po krátkých strunách rakety od jejího spodního okraje k hornímu. Míč je po úderu nadnášen vzduchem. Letí plochým obloukem a pomaleji než po přímých úderech. Při úderu se spodní rotací míč dopadá na dvorec pod ostrým úhlem a má nízký a často klouzavý odskok.

Klikněte pro větší obrázek Při forhendu se spodní rotací se postavení neliší od postavení při přímých úderech. Při nápřahu je ale raketa výše. Její plocha je mírně otevřená. Raketa jde z nápřahu šikmo dolů a dopředu proti míči. Při zásahu se raketa ještě více otevírá. Protažení je kratší než při přímém úderu. Po úderu je samozřejmostí návrat do základního postavení. Metodická řada nácviků forhendu se spodní rotací opět začíná pokusy o úder z vlastního nadhozu. Pokračuje s údery nahrávky trenéra a končí jako obvykle procvičováním úderů ve dvojici.

Klikněte pro větší obrázek Při bekhendu se spodní rotací je postavení shodné s postavením u přímého úderu. Nápřah se řídí výškou míče po odskoku. Raketa je při zásahu hodně otevřená. Protažení končí o něco níže než u bekhendu přímého. Nácvik bekhendu se spodní rotací začíná nejprve údery z vlastního nadhozu. U nich, stejně jako při úderech z nahrávky trenéra dbáme o správnou polohu rakety při nápřahu. Její vedení proti míči a dostatečně otevřenou plochu. Stejné zásady dodržujeme v závěrečné fázi nácviku procvičování úderů ve dvojici.

Míč s boční rotací

Pro úplnost si řekněme ještě pár slov o málo používané boční rotaci. Při ní se míč otáčí kolem svislé osy. Udělíme-li míči boční rotaci, míč neletí zcela po přímce, ale uhýbá stranou a odskakuje rovněž na tu stranu, na kterou se otáčí.

Klikněte pro větší obrázek Jestliže se míč otáčí kolem šikmé osy, hovoříme o kombinované rotaci. Ta se nejčastěji používá u podání. Například u podání, jemuž udělíme horní a boční rotaci zároveň, letí míč vyšším obloukem, uhýbá na stranu a po dopadu odskakuje vysoko stranou.

Jak už jsme řekli, speciální údery, mezi něž řadíme údery s rotací, se liší v několika ohledech od základních úderů. Proto při nácviku klademe důraz na správnou techniku provedení úderů. Jistě jste již poznali, že tenis není jednoduchým sportem. Vyžaduje hodně píle v tréninku. Ale vytrvejte, tenis se vám odmění.

Stopáž10 minut
Rok výroby 1991
 ST 4:3
ŽánrSport