Medailon známého akademického malíře a sochaře Vladimíra Drápala.
Režie V. Svobodová

V krajině, která je silně poznamenána bitvou u Slavkova, se narodil osobitý akademický malíř Vladimír Drápal z Tvarožné. Studoval na pražské Akademii výtvarných umění u profesora Kaplického, vyjel si na studijní pobyt do Francie, aby se nakonec usadil v ateliéru v rodné vesnici. Jeho hlavními motivy jsou zvířata, vesničané, krajina na jih od Brna. Díla můžeme najít v pražské Národní galerii, v Moravské galerii i mnoha soukromých sbírkách po celém světě a sochy dominují několika dálničním odpočivadlům.

Režie V. Svobodová

Napište nám