Dobré zprávy

Portrét učitelky, která pořádá kurzy a semináře, jimiž otevírá cesty k poznání pozitivních vztahů mezi lidmi (1993). Připravili: N. Urbášková, J. Král a M. Petrov