Naivní cesty naivního malíře

Humorné cestovatelské zážitky Libora Vojkůvky.
Připravili: K. Bělohlavý, Z. Úlehla a J. Večeřa