Jahody na stéble trávy

Čtyřdílná adaptace románové trilogie Jiřího Křenka Valigurky z Kopečka o osudu vdovy Valigurové a jejích tří dcer.