Za tajemstvím lidských hlasů

O sborovém zpívání. Účinkují: T. Koutník, J. Javůrek, J. Miller, Pěvecký sbor Komenský, Vysokoškolský pěvecký sbor Pedagogické fakultury, Ženský pěvecký sbor Bohuslava Martinů a další (1989). Režie F. Mudra