Bez ženské a bez tabáku

Cyklus komedií z valašské vesnice