Urbanita

Jak vnímáme místa, v nichž žijeme?.
Připravili: R. Bajer, J. Plesník a L. Klega