Urbanita

Jak vnímáme místa, v nichž žijeme? (1991). Připravili: R. Bajer, J. Plesník a L. Klega