Vonička z domova

Lidové písně, tance, zvyky a vyprávění věnované jaru (1992). Připravili: N. Urbášková, Z. Havlíček a J. Urbášek