Dědicové starých řemesel

(1988). Připravili: M. Žochová, I. Popek a J. Večeřa