Příroda pro zítřek

Pořad o zkušenostech s odpadovým hospodářstvím v Nizozemí (1992). Připravili: P. Amler a R. Huber

Napište nám