Hádala se duše s tělem

Dokumentární eseje F. Koukolíka o odvěkém sváru lidského života (1997). Režie D. Trančík