Hádala se duše s tělem

Dokumentární eseje F. Koukolíka o odvěkém sváru lidského života.
Režie D. Trančík.