Svět bez hranic

Jak mohou našince inspirovat spoluobčané jiné barvy pleti (1997). Režie V. Merta