Odpoledne pro všechny

Malíři, jejichž ruce nahrazují ústa a nohy.
Režie J. Hádková.