Historie výstavby (1997). Režie S. Studený

Když se mladý Karel IV. vrátil po letech do Prahy, ležel vyhořelý Pražský hrad téměř v troskách a nebyl schopný obývání. Díky Karlově iniciativě byla zahájena velkorysá obnova hradu včeteně přestavby basiliky sv. Víta pod vedením Matyáše z Arrasu a později Petra Parléře. V době panování Václava IV. stavební činnost ochabla a vypuknutí husitských válek ji přerušilo úplně.

Napište nám