Kronika česká

Vláda knížete Svatopluka podnítila rozvoj kultivované dvorské kultury, avšak stala se i příčinou soumraku svrchovanosti Velké říše a její církevní nezávislosti pod patronátem kněze Metoděje.
Připravili P. Charvát a M. Petřík.