Kultura 95

Život a dílo významného českého sochaře očima Hany Teislerové.