Velké hlasy

Slavný tenorista zpívá árie z oper a italské lidové písně. Orchestra Internazionale d`Italia diriguje E. Buckley.
Režie H. Kaech.

Napište nám