Hudební matiné

Záznam části jubilejního koncertu k 30. výročí založení soutěže mladých hudebníků. A. Dvořák: Koncert h moll pro violoncello a orchestr.
Účinkují: L. Gorochov – violoncello, Symfonický orchestr Českého rozhlasu diriguje V. Válek. Kamera M. Kubala. Režie S. Vaněk.