Vzpomínka na dlouholetou ředitelku Výboru dobré vůle, lékařku chartistů a významnou odbornici v lékařských oborech dermatologie a venerologie, která zemřela ve středu ve věku 79 let (2018). Scénář a režie J. Hádková

Doktorka Milena Černá do roku 1986 pracovala jako lékařka na Dermatovenerologické klinice FVL UK, po sametové revoluci byla zvolena do zastupitelstva hlavního města Prahy, kde pracovala jako předsedkyně sociální komise. Byla blízkou přítelkyní Olgy Havlové a za normalizace „lékařkou chartistů“. Když v roce 1989 těžce onemocněla a zažila klinickou smrt, rozhodla se prožít svůj další život co nejužitečněji, pomáhat těm, kteří se ocitnou na dně nebo jsou na pomoc druhých odkázáni. Začátkem 90. let se podílela na zakládání Výboru dobré vůle – nadace Olgy Havlové. Stala se také předsedkyní české pobočky Evropské sítě proti chudobě a pracovala i pro sdružení Rozkoš bez rizika, které pomáhá osobám s rizikovým sexuálním chováním v prevenci a léčbě sexuálních chorob. Dokumentární portrét uvádíme k uctění památky této činorodé ženy, která prožila život velmi bohatý na práci, zážitky a setkávání se spoustou zajímavých osobností.

Milena Černá
lékařka, předsedkyně Výboru dobré vůle

Milena Černá

* 24. 4. 1942

† 15. 9. 2021


Stopáž15 minut
Rok výroby 2018
 ST AD HD
ŽánrDokument