Vzpomínka na filosofa, vysokoškolského profesora, publicistu a signatáře Charty 77, jenž zemřel v úterý ve věku 84 let (2018). Režie O. Reif

Včera odešel Prof. Jan Sokol, jeden z výrazných českých křesťanských intelektuálů. Vyučil se a pracoval jako zlatník, později jako mechanik. V dálkovém studiu složil maturitu a vystudoval matematiku na MFF UK. Během sedmdesátých let vedl různé filozofické bytové semináře. V roce 1976 podepsal Chartu 77 a publikoval v samizdatu. Spolupracoval na ekumenickém překladu Bible, přeložil řadu knih a publikoval v mnoha časopisech. Zabýval se hlavně filozofickou antropologií, dějinami náboženství a antropologií institucí. Přednášel na četných českých i zahraničních univerzitách, zejména na evropská a filozofická témata. V 90. letech působil i na politickém poli v poslanecké pozici, jako ministr školství a v roce 2003 kandidoval na prezidenta republiky. Po ukončení působení v politice působil 7 let jako děkan nově založené Fakulty humanitních studií UK. Stal se také držitelem řady prestižních ocenění, mj. byl roku 2008 vyznamenán Řádem čestné legie jako Commandeur a v roce 2016 získal Cenu Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97.

Jan Sokol
filosof, pedagog a publicista

Jan Sokol

* 18. 4. 1936

† 16. 2. 2021


Stopáž15 minut
Rok výroby 2018
 ST AD HD
ŽánrDokument