Významný český ortoped. Režie V. Polesný

Profesor Pavel Dungl se narodil v Olbramkostele na Znojemsku. Jako lékař nastoupil nejprve na ortopedickou kliniku na Vychovatelně Na Bulovce. Specializoval se na traumatologii a alloplastiky, nejvíce se věnoval dětské ortopedii. V letech 1984–1989 pobýval na několikaměsíčních studijních pobytech v Rakousku, Německu, Švýcarsku a USA. V letech 1990–1993 pracoval v ortopedické nemocnici Speising ve Vídni. Následně se stal přednostou ortopedické kliniky Nemocnice Na Bulovce. Díky vynikajícím výsledkům své práce se profesor Dungl stal řádným členem řady ortopedických společností – členem výkonné rady EFORT, členem Společnosti německy mluvících dětských ortopedů, korespondujícím členem Pediatrické ortopedické společnosti Severní Ameriky a Argentinské ortopedické společnosti. Dále je čestným členem Rakouské, Slovenské, Maďarské a Polské ortopedické společnosti. Za nejvýznamnější ocenění jeho práce na poli dětské ortopedie lze považovat fakt, že byl v roce 1998 zvolen do výkonného výboru Evropské pediatrické společnosti a v letech 2004–2005 vykonával funkci jejího prezidenta jakožto první ortoped z bývalého východního bloku.

Pavel Dungl
ortoped

Pavel Dungl

* 25. 4. 1948


Stopáž15 minut
Rok výroby 2018
 P ST AD HD
ŽánrDokument